Chỉ | T & C Áp dụng | Vui lòng chơi có trách nhiệm | www.njp3.com

Chỉ người chơi mới. Vụ đánh cược xảy ra từ sự cân bằng thực sự đầu tiên. 50 lần đánh cược tiền thưởng. Đóng góp có thể khác nhau cho mỗi trò chơi. Chỉ có sẵn trên các trò chơi được chọn. Yêu cầu đặt cược chỉ được tính toán khi đặt cược tiền thưởng. Tiền thưởng có hiệu lực đến 30 ngày kể từ khi nhận. Chuyển đổi tối đa: 3 lần số tiền thưởng. Tiền gửi tối thiểu £ 20. Yêu cầu rút tiền vô hiệu hóa tất cả các phần thưởng đang hoạt động/đang chờ xử lý. Loại trừ tiền gửi skrill. Điều khoản đầy đủ áp dụng.