bắn cá online miễn phí Điều khoản dịch vụ / Thỏa thuận cấp phép người dùng cuốinjp3.com là một thương hiệu thuộc sở hữu của MarketPlay Ltd, một công ty được kết hợp theo luật của Malta. Các trò chơi trên trang web này được cung cấp và vận hành bởi Aspire Global International LtdAspire Global 7 Limited.
Aspire Global International LtdAspire Global 7 Limited (hoặc "Công ty") là một công ty đã đăng ký tại Malta cho các mục đích vận hành và cung cấp các trò chơi ứng dụng trực tuyến và di động và các dịch vụ cá cược thể thao với số đăng ký C42296 và văn phòng đã đăng ký tại 135 High Street Sliema Malta. Công ty được cấp phép và quy định bởi Cơ quan chơi game Malta theo giấy phép số. MGA/CRP/148/2007 được cấp vào ngày 17 tháng 8 năm 2009 (giấy phép này kết hợp các giấy phép trước đó do công ty nắm giữ và liệt kê các số giấy phép cũ với ngày giấy phép của họ). Chúng tôi cung cấp dịch vụ chơi game loại 1, loại 2 và loại 3 cung cấp sòng bạc, đặt cược tỷ lệ cược cố định và chơi lô tô. Các trò chơi được cung cấp bởi Aspire Global International Ltd được điều chỉnh bởi MGA. Aspire Global International LtdAspire Global 7 Limited Có giấy phép cá cược Ailen với số tham chiếu giấy phép 1014834. Aspire Global 7 Limited (hoặc "Công ty") là một công ty được đăng ký tại Malta cho mục đích vận hành và cung cấp các trò chơi ứng dụng trực tuyến và di động với số đăng ký C89956 và đã đăng ký văn phòng tại 135, High Street, SLIema SLM 1549, Malta, là một nhà điều hành được cấp phép đầy đủ theo các quy định chơi game từ xa của Malta MGA/CRP/148/2007, số ủy quyền MGA/CRP/148/2007/02 do Cơ quan chơi game Malta ban hành vào ngày 1 tháng 8 năm 2018 và được quy định.
Công ty cung cấp dịch vụ chơi game trực tuyến và di động cho bạn ("Công ty Các dịch vụ của công ty") Theo các điều khoản và điều kiện sau chứa trong Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (The "Hiệp định") nên đọc cẩn thận bởi bạn toàn bộ trước khi bạn sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của công ty. Xin lưu ý rằng thỏa thuận cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và công ty. Bằng cách đăng ký với công ty và/hoặc bằng cách sử dụng công ty Các dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ Thỏa thuận này và không có Dự phòng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, bạn nên ngay lập tức Ngừng sử dụng các dịch vụ của công ty và xóa các trò chơi RVG khỏi máy tính của bạn và Thiết bị di động.

Xin lưu ý:

Ngoài các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, vui lòng xem lại Sự riêng tư và Chính sách cookie rằng bạn nên xem xét, việc bạn sử dụng các dịch vụ đánh bạc của chúng tôi là hoàn toàn tuân theo tất cả các quy tắc phụ gia sẽ được áp dụng theo thời gian loại dịch vụ đánh bạc mà bạn đang sử dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, Có tinh thần trách nhiệm Chính sách chơi game Thì Chính sách chơi công bằng Thì Chính sách tiền mặt Thì Chính sách tiền thưởng cũng như các quy tắc, chính sách và các điều khoản khác và Các điều kiện liên quan đến Dịch vụ trò chơi và chương trình khuyến mãi được đăng trên trang web của chúng tôi và/hoặc trên (Các) ứng dụng di động của chúng tôi, được kết hợp ở đây bằng cách tham khảo, cùng nhau với các chính sách khác mà bạn có thể được chúng tôi thông báo trong thời gian trước thời gian.

 1. Định nghĩa

  Trong thỏa thuận này trừ khi bối cảnh chỉ ra rõ ràng khác:

  lịch thi đấu vong loai world cup 2022 châu á
  Chơi thực hành miễn phí có nghĩa là chế độ chơi cho phép người giữ tài khoản người chơi chơi các trò chơi RVG sử dụng Các dịch vụ của công ty cho mục đích thực hành. Chơi trong Chế độ luyện tập Không liên quan đến việc cá cược các quỹ thực tế và không có khả năng Giành chiến thắng hoặc mất bất kỳ thứ gì như vậy vốn, nhưng tuy nhiên phải tuân theo các quy tắc người chơi giống như thực Chơi tiền;
  (Các) trò chơi RVG có nghĩa là chơi thực hành miễn phí và/hoặc trò chơi chơi tiền thật có thể được chơi bởi người chơi giữ một tài khoản người chơi hợp lệ thông qua (các) trang web của chúng tôi;
  Thủ tục trò chơi có nghĩa là bất kỳ thủ tục hoặc điều kiện nào do công ty ban hành phép cộng theo thỏa thuận này chỉ áp dụng cho một thực hành miễn phí cụ thể Chơi và/hoặc thực Trò chơi RVG chơi tiền;
  Quy tắc trò chơi có nghĩa là các quy tắc điều chỉnh tất cả các trò chơi thực hành miễn phí và thực tế Trò chơi chơi tiền Sử dụng các dịch vụ của công ty bao gồm tất cả các phần có liên quan của Thỏa thuận này và như thể hiện trên các thủ tục trò chơi của từng trò chơi RVG có liên quan;
  Hệ thống tương tác có nghĩa là phần mềm được sử dụng bởi các dịch vụ của công ty để kích hoạt và Quản lý kết quả chơi thực hành miễn phí và chơi tiền thật các trò chơi được cung cấp bởi Các dịch vụ của công ty;
  Ứng dụng di động) có nghĩa là bất kỳ ứng dụng di động nào thuộc sở hữu, vận hành, liên kết hoặc Được tổ chức bởi công ty và bất kỳ chương trình hoặc tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác có nguồn gốc từ đó từ đó được yêu cầu phải được truy cập hoặc sử dụng khác bởi bạn cho phép Bạn tham gia Trong các trò chơi RVG để chơi thực hành miễn phí và chơi tiền thật;
  Các dịch vụ của công ty có nghĩa là hệ thống chơi game Internet của công ty. (Các) trang web và/hoặc trên (các) ứng dụng di động, bao lich thi dau vong loai chau a world cup 2022 gồm các dịch vụ liên quan và chơi game hoạt động, tất cả Như được cung cấp và liệt kê trên (các) trang web khác nhau và/hoặc trên thiết bị di động Các ứng dụng);
  Chơi sẽ có nghĩa là mua tiền thật của một trong những trò chơi RVG của chúng tôi cho Mục đích của cá bảng xếp hạng fifa thế giới mới nhất cược Trực tuyến;
  Người chơi sẽ có nghĩa là bất kỳ người nào trên mười tám tuổi giữ hợp lệ Tài khoản người chơi với Công ty cho mục đích cá cược trực tuyến;
  Tài khoản người lịch thi đấu nam chơi có nghĩa là một tài khoản cá nhân được mở bởi một cá nhân, chỉ cho cá nhân như vậy, và duy trì với chúng tôi để cho phép người đó chơi các trò chơi RVG sử dụng công ty Dịch vụ cho cả trò chơi chơi thực hành và trò chơi tiền thật;
  Chơi tiền thật kèo nhà kais Bao gồm chế độ chơi cho phép người giữ tài khoản người chơi chơi các trò chơi RVG sử dụng Các dịch vụ của công ty liên quan đến việc đặt cược các quỹ thực tế và ty le keo truc tuyen bong da khả năng chiến thắng và mất tiền như vậy;
  RVG có nghĩa là chơi thực hành miễn phí và/hoặc trò chơi chơi tiền thật có thể được chơi bởi những người chơi giữ một tài khoản người chơi hợp lệ thông qua công ty Dịch vụ;
  (Các) trò chơi RVG có nghĩa là chơi thực hành miễn phí và/hoặc trò chơi lich world cup 2021 chơi tiền thật có thể được chơi bởi những người chơi giữ một tài khoản người chơi hợp lệ thông qua công ty Dịch vụ;
  Chúng tôi, chúng tôi hoặc của chúng tôi sẽ tham khảo công ty và/hoặc bất kỳ công ty con nào, các chi nhánh, giám đốc, sĩ quan, nhân viên của Aspire Global International LtdAspire Global 7 Limited.
  Các đối tác của công ty Sẽ đề cập đến bất kỳ chi nhánh, đại lý, nhà thầu và/hoặc Đối tác kinh doanh của công ty, bao gồm các đối tác nhãn trắng;
  Tên người dùng và mật khẩu có nghĩa là tên người dùng và mật khẩu mà bạn chọn khi bạn Đăng ký để sử dụng Dịch vụ công ty cá nhân và chỉ có thể được sử dụng bởi bạn miễn phí Thực hành trò chơi chơi và trò chơi chơi tiền thật;
  Trang mạng có nghĩa là bất kỳ trang web nào thuộc sở hữu, vận hành, liên kết hoặc được lưu trữ bởi Công ty và bất kỳ chương trình hoặc tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác có nguồn gốc từ đó từ đó được yêu cầu phải được truy cập hoặc sử dụng khác bởi bạn cho phép bạn tham gia Trong các trò chơi RVG để chơi thực hành miễn phí và chơi tiền thật;
  Đối tác nhãn trắng có nghĩa là một thực thể là chủ sở hữu của một trang web internet và/hoặc thiết bị di động công ty cung cấp các chức năng nhất định, chẳng hạn như tiếp thị và Khuyến mãi, liên quan với các dịch vụ của công ty.
  Bạn, người dùng hoặc người dùng của bạn sẽ tham khảo miễn phí người dùng của các dịch vụ của công ty Thực hành chơi và/hoặc trò chơi chơi tiền thật.


 2. Tuân thủ pháp lý

  2.1 Sự sẵn có của các dịch vụ công ty không hiểu Cung cấp hoặc lời mời của chúng tôi sử dụng các dịch vụ công ty nếu bạn cư trú trong một quốc gia ku casino app hoặc khu vực mà sử dụng đó hiện đang bị cấm theo luật, hoặc trong bất kỳ khu vực tài phán nào nơi mà công ty, theo quyết định riêng của mình, chọn không cung cấp Công ty Dịch vụ.
  2.2 Bạn chấp nhận trách nhiệm duy nhất để xác game đôi thuong định xem việc sử dụng của bạn có của công ty Các dịch vụ là hợp pháp ở quốc gia/khu vực nơi bạn sống và/hoặc trong bất kỳ quốc gia/khu vực nào nơi bạn đăng nhập để sử dụng các dịch vụ công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép Công ty Các dịch vụ của bạn vì chúng tôi không thể xác minh tính hợp pháp của việc sử dụng trong mỗi khu vực tài phán và trách nhiệm duy nhất của bạn là xác minh tính hợp pháp của Sử dụng công ty Dịch vụ trước khi đăng nhập vào Dịch vụ Công ty. Xin vui lòng Tham khảo ý kiến tư vấn pháp lý trong phạm vi quyền hạn hiện hành nếu bạn có bất kỳ Nghi ngờ về tính hợp pháp bạn sử dụng các dịch vụ của công ty theo luật của bất kỳ quyền hạn Điều đó áp dụng cho bạn.
  2.3 Theo luật, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ nếu bạn mười tám (18) tuổi, hoặc của tuổi hợp pháp như được xác định bởi luật pháp của đất nước nơi bạn sống mà chỉ có hiệu lực nếu tuổi của đa số trong khu vực tài phán của bạn là mười tám (18) năm hoặc cao hơn ("Về mặt pháp lý của tuổi tác"). Chúng tôi có quyền giữ lại bất kỳ tiền trong tài khoản của bạn Cho đến khi tuổi của bạn được xác minh.
  2.4 Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để yêu cầu từ bạn bằng chứng về tuổi để đảm bảo rằng trẻ vị thành niên Không sử dụng các dịch vụ của công ty. Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ Tài khoản người chơi và loại trừ bạn, tạm thời hoặc vĩnh viễn, từ việc sử dụng các dịch vụ của công ty Nếu bằng chứng thỏa đáng về tuổi không được cung cấp hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn chưa đủ tuổi. Bằng chứng thỏa đáng không được cung cấp bởi bạn trong vòng năm (5) ngày kể từ khi chúng tôi yêu cầu bằng chứng đó, Tài khoản người chơi của bạn sẽ bị đóng, Winnings bị tịch thu và rút tiền được trả lại cho tài khoản từ nơi các quỹ được gửi. Quyết định như vậy sẽ là cuối cùng, ràng buộc và không bị kháng cáo.
  2.5 Trong thời gian đính hôn của họ và trong khoảng thời gian 24 tháng Sau đó, không có sĩ quan, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn hoặc đại lý của công ty hoặc bất kỳ nó liên kết các công ty hoặc nhà cung cấp, nhà cung cấp hoặc đối tác nhãn trắng của nó là được phép sử dụng Công ty dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp, cũng không phải là nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp. Hạn chế này cũng áp dụng cho người thân của những người đó và vì mục đích này 'tương đối' bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ người phối ngẫu nào, Đối tác, cha mẹ, trẻ con hoặc anh chị em.


 3. Quyền sở hữu trí tuệ

  3.1 Để tránh mọi nghi ngờ, công ty là chủ sở hữu hoặc Người được cấp phép của Bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác và/hoặc tương tác Hệ thống và các trò chơi RVG được cung cấp thông qua các dịch vụ của công ty. Người chơi và Những người chơi tiềm năng không có được quyền trong đó bằng cách sử dụng Dịch vụ công ty. Ngoài ra, các nội dung khác liên quan đến các dịch vụ của công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phần mềm, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh động, video, âm nhạc, âm thanh và văn bản (The " Trang web và thiết bị di động Nội dung ") thuộc về công ty hoặc một trong những công ty và/hoặc người cấp phép của nó và được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc Tài sản trí tuệ khác, hoặc các quyền khác. Người chơi và Người chơi tiềm năng thừa nhận và đồng ý rằng họ chỉ được phép sử dụng công ty Dịch vụ như quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này và những người chơi như vậy và Người chơi tiềm năng có được Không có quyền trong trang web và nội dung di động, hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Dưới bất kỳ tình huống Bạn có thể sử dụng trang web và nội dung di động mà không cần công ty viết trước bằng lòng.
  3.2 Tất cả nội dung và việc sử dụng các dịch vụ của công ty là cho cá nhân, Phi thương mại chỉ sử dụng. Tất cả việc sử dụng khác đều bị nghiêm cấm và bạn sẽ Chỉ chịu trách nhiệm cho Bất kỳ thiệt hại, chi phí hoặc chi phí nào phát sinh từ hoặc liên quan với Ủy ban của bất kỳ hoạt động bị cấm.


 4. Sử dụng tài khoản người chơi

  Để đăng nhập và chơi các trò chơi RVG thông qua Dịch vụ công ty, cho dù Để chơi thực hành miễn phí hoặc chơi tiền thật, bạn sẽ phải mở một Tài khoản người chơi sẽ tạo thành nhận dạng công ty của bạn sau đó Khi bạn sử dụng các dịch vụ của công ty.

  4.1 Bằng cách cá nhân mở tài khoản người chơi, bạn đã xác nhận và thừa nhận rằng:

  4.1.1 Bạn ít nhất 18 tuổi hoặc hợp pháp tối thiểu cao hơn như vậy tuổi của đa số là quy định trong luật pháp tài phán áp dụng cho bạn và, theo luật áp dụng cho bạn.
  4.1.2 Bạn phải cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết để mở một người chơi Tài khoản, sẽ Bao gồm, tên, địa chỉ, email liên hệ và/hoặc điện thoại cá nhân con số. Các chi tiết Được gửi bởi bạn trong các mẫu đăng ký là chính xác, đúng và hoàn thành. Nó là Bạn có trách nhiệm cập nhật tài khoản người chơi của bạn về mọi thay đổi để đăng ký của bạn thông tin chi tiết. Bạn đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi có thể, theo cách riêng của chúng tôi thận trọng, tiết lộ Một số hoặc tất cả các chi tiết được gửi cho chúng tôi thông qua công ty Dịch vụ để các đối tác của công ty cho mục đích thực hiện các chức năng khác nhau cần thiết để giao dịch vụ của công ty, bao gồm cả mục đích xác minh và xác thực các chi tiết cá nhân của bạn, cũng như mục đích giao tiếp cho bạn tài liệu quảng cáo và thông tin liên quan đến Công ty và Các đối tác của công ty Sản phẩm và dịch vụ. Vui lòng xem của chúng tôi Sự riêng tư Chính sách để biết thêm chi tiết, mà bạn chấp nhận. Có nên bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi là không đúng sự thật, không chính xác, sai lệch hoặc không đầy đủ, bạn sẽ vi phạm Hợp đồng và chúng tôi có quyền chấm dứt người chơi của bạn Tài khoản ngay lập tức và/hoặc ngăn bạn sử dụng các dịch vụ công ty, ngoài bất kỳ khác hành động mà chúng ta có thể chọn để thực hiện.
  4.1.3 Tài khoản người chơi công ty của bạn chỉ dành cho sử dụng cá nhân của bạn và tiền gửi vào tài khoản người chơi của bạn chỉ có thể được sử dụng để chơi thông qua Dịch vụ công ty. Quy trình xác minh sẽ được thực hiện khi bạn gửi tiền tiền trong tài khoản của bạn. Bạn không được sử dụng tài khoản người chơi của mình thay mặt cho người khác. Bạn chỉ có thể tạo một tài khoản người chơi với công ty và sẽ chỉ sử dụng Công ty Dịch vụ sử dụng tài khoản người chơi đơn như vậy. Bất kỳ việc sử dụng của bạn Tài khoản người chơi hoàn toàn cho mục đích riêng tư của riêng bạn. Chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm cho bất kỳ thứ ba nào Bên truy cập vào tài khoản người chơi của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm Đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh bởi bạn là kết quả của một sự kiện như vậy. Bất kỳ kích hoạt nào của bạn Tài khoản người chơi trong khi Sử dụng đúng mật khẩu và tên người dùng sẽ được chúng tôi xem xét Là một mục hợp lệ bởi bạn vào tài khoản người chơi của bạn. Bạn có nên nhận thức được bất kỳ sử dụng trái phép của tài khoản người chơi của bạn, bạn có nghĩa vụ phải thông báo ngay lập tức chúng tôi và chúng tôi sẽ đình chỉ Tài khoản người chơi của bạn đang chờ điều tra thêm về như vậy sử dụng trái phép.
  4.1.4 Bất kỳ khoản tiền nào được giữ trong tài khoản người chơi của bạn không tích lũy lãi. Bạn sẽ không thể để đặt bất kỳ cược nào bằng cách sử dụng các dịch vụ của công ty với số tiền lớn hơn tổng số tiền trong tài khoản người chơi của bạn. Bạn sẽ không làm thế đâu đối xử với công ty Là một tổ chức tài chính.
  4.1.5 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản tiền nợ Công ty. Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ khoản bồi hoàn nào, và/hoặc từ chối hoặc đảo ngược bất kỳ Thanh toán do bạn thực hiện đối với các dịch vụ của công ty. Bạn sẽ hoàn trả cho chúng tôi cho bất kỳ khoản bồi hoàn nào, từ chối hoặc đảo ngược các khoản thanh toán bạn thực hiện và bất kỳ tổn thất nào phải chịu bởi chúng tôi là một hệ quả.
  4.1.6 Bạn chưa có tài khoản trình phát hiện có với Aspire Global International LtdAspire Global 7 Limited trong của bạn Tên và/hoặc bạn không sử dụng các dịch vụ của công ty thông qua của người khác Tài khoản người chơi sử dụng thông tin thẻ tín dụng của bạn. Bạn có nên Cố gắng mở thêm hơn một tài khoản người chơi, dưới tên của bạn hoặc dưới bất kỳ tài khoản nào khác Tên, hoặc nên bạn cố gắng sử dụng các dịch vụ công ty bằng bất kỳ của người tài khoản, chúng tôi sẽ có quyền đóng ngay lập tức tất cả tài khoản, giữ lại tất cả tiền trong các tài khoản như vậy và cấm bạn từ việc sử dụng trong tương lai của Dịch vụ công ty.
  4.1.7 Bạn hoàn toàn hiểu các phương pháp, quy tắc và quy trình của Công ty Dịch vụ và cờ bạc internet nói chung. Bạn hiểu nó đấy Đó là trách nhiệm của bạn Để đảm bảo các chi tiết về cược và trò chơi là chính xác. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào hoặc hiển thị bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến danh tiếng của Công ty.
  4.1.8 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm ghi âm, thanh toán và kế toán cho bất kỳ liên quan Chính phủ, thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đối với bất kỳ thuế hoặc thuế có thể phải trả cho bất kỳ khoản tiền thắng nào được trả cho bạn.
  4.1.9 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ mạng viễn thông nào và truy cập internet dịch vụ và các sự đồng ý và quyền khác cần thiết trong Kết nối với việc sử dụng của bạn của các dịch vụ của công ty.
  4.1.10 Bạn không phải là cư dân của Hoa Kỳ.
  4.2 Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Tài khoản người chơi bao gồm Tên người dùng và mật khẩu của bạn và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính, và bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản người chơi của bạn. Bạn phải giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu của bạn và bạn không nên tiết lộ họ cho bất kỳ cá nhân nào khác. Để giữ mật khẩu của bạn và Tên người dùng Bảo mật, Bạn nên làm theo các mẹo bảo mật này:

  • Không bao giờ viết hoặc ghi lại tên người dùng của bạn hoặc Mật khẩu theo cách có thể hiểu được bởi người khác.

  • Không bao giờ tiết lộ tên người dùng và mật khẩu của bạn cho bất kỳ tên nào khác riêng biệt, cá nhân, cá thể.

  • Tránh các chi tiết tên người dùng và mật khẩu có thể dễ dàng Đoán như sinh nhật/điện thoại Số, vợ chồng và/hoặc tên của con cái, v.v.

  • Thông báo cho chúng tôi ngay lập tức (bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi) của bất kỳ truy cập trái phép nào đến tài khoản người chơi của bạn hoặc bất kỳ sự nghi ngờ nào rằng ai đó khác biết tên người dùng của bạn và Mật khẩu.

  4.3 Bạn sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch được thực hiện Liên quan đến của bạn Tài khoản người chơi bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn. Mỗi người người xác định chính mình bằng cách nhập tên người dùng chính xác của bạn và mật khẩu được chúng tôi giả sử là bạn và tất cả Các giao dịch trong đó tên người dùng và mật khẩu đã được nhập chính xác sẽ được được coi là hợp lệ và được ủy quyền của bạn.
  4.4 Bằng cách đăng ký và/hoặc gửi tiền bằng ID ngân hàng hoặc bất kỳ hình thức xác minh điện tử nào khác, bạn có trách nhiệm giữ các chi tiết liên quan đến Bankid hoặc các số xác minh E-ID khác của bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm bảo mật của các chi tiết đó.
  4.5. Tài khoản không hoạt động:

  4.5.1. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản người chơi của mình Mười hai (12) tháng liên tiếp, sau đó tài khoản người chơi của bạn sẽ được coi là một tài khoản không hoạt động của người Viking ". Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email tối đa một tháng trước tài khoản trình phát của bạn không hoạt động để thông báo cho bạn rằng tài khoản của bạn là về để trở nên không hoạt động.
  4.5.2 Khi một tài khoản không hoạt động, chúng tôi sẽ tính phí bảo trì 5 € hàng tháng Phí trên số dư của tài khoản không hoạt động đó.
  4.5.3 Phí bảo trì hàng tháng đầu tiên sẽ được tính vào cuối tháng đầu tiên sau đó tài khoản của bạn trở nên không hoạt động. Phí bảo trì hàng tháng không bị tính phí nếu không có tiền trong tài khoản không hoạt động.
  4.6 Để thu hồi tiền từ không hoạt động hoặc Tài khoản đã đóng, người chơi có thể đăng nhập bất cứ lúc nào và yêu cầu rút bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản. Trước khi đóng tài khoản, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các khoản tiền đã được rút. Nếu tài khoản bị chặn do gian lận và tài khoản có số dư còn lại, hoàn lại tiền sẽ được cấp trên các khoản tiền gửi do tiền thắng cược sẽ bị mất bởi một người chơi vi phạm Điều khoản sử dụng và/hoặc chính sách tiền thưởng. Nếu người chơi quyết định loại trừ mình tạm thời và số dư được giữ trong tài khoản, tiền sẽ chỉ có sẵn cho người chơi sau khi loại trừ đã kết thúc hoặc theo yêu cầu qua email/trò chuyện trực tiếp. Trong trường hợp loại trừ vĩnh viễn, người chơi sẽ được khuyên nên yêu cầu rút tiền ngay khi nhận được yêu cầu.
  4.7 Chỉ dành cho người chơi Đức- vào ngày 01.07.2012, chính quyền Đức đã giới thiệu một loại thuế đặt cược cho các cược thể thao. Trong Tùy theo Với § 17 của Đạo luật về Cược và xổ số đua xe, việc đánh thuế Cược đặt cược sẽ được đặt ở mức 5% cổ phần. Trong trường hợp won cược, Khách hàng sẽ trả một khoản phí cho số tiền thuế sẽ được khấu trừ từ tiền thắng của họ. Phí sẽ là 5% của Tổng tiền thắng (Cổ phần nhân với tỷ lệ cược). Một khi phí thuế đã được được khấu trừ từ tổng tiền thắng cược, chiến thắng ròng sẽ là Chuyển đến tài khoản khách hàng. Số tiền này sẽ được tính cho người dùng có nơi thường trú của nơi cư trú ở Đức và là người ở Đức tại thời điểm Đặt cược. Điều này không áp dụng khi người dùng Đặt cược từ bên ngoài Cộng hòa Liên bang Đức. Vì mục đích thuế, do đó công ty được phép sử dụng công nghệ định vị địa lý để xác định vị trí thực tế của người dùng tại thời điểm đặt cược và để lưu cái này thông tin sử dụng trong tính toán thuế và kiểm toán của cơ quan tài chính. Hơn nữa, công ty cũng được yêu cầu Để tiết lộ thông tin này theo yêu cầu pháp lý.
  4.8 Chỉ dành cho người chơi Đức: Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ áp dụng phí Buywin với số tiền 5,3% trên tất cả các cổ phần, theo đó số tiền cent lẻ sẽ được làm tròn đến số tiền đầy đủ tiếp theo. Phí mua hàng này sẽ được khấu trừ cùng với cổ phần từ số dư của bạn. Ví dụ, trong trường hợp bạn đặt cổ phần với số tiền 1 EUR, một khoản tiền bổ sung là 0,053 EUR sẽ được khấu trừ vào số dư của bạn (tổng số tiền được khấu trừ từ số dư của bạn: 1.053 EUR). Trong trường hợp bạn sử dụng tiền thưởng, chúng tôi sẽ khấu trừ phí Buywin từ tiền thưởng của bạn (miễn là bạn có đủ tiền thưởng) dựa trên cùng một nguyên tắc áp dụng cho các cổ phần không dựa trên bonus và nếu không thì phí Buywin sẽ được khấu trừ trực tiếp từ Cân bằng của bạn.

  Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đọc và Hiểu tất cả các quy tắc và các thủ tục của các trò chơi RVG trên (các) trang web bao gồm cả không giới hạn, các quy tắc trò chơi và các thủ tục trò chơi, trước khi chơi thực Chơi tiền trò chơi hoặc cược.
  4.10 Nó bị cấm để bạn chuyển, bán và/hoặc có được người chơi tài khoản đến và từ những người chơi khác, và nó càng bị cấm chuyển giao số tiền người chơi số tiền tài khoản.
  4.11 Bạn có thể đóng tài khoản của mình bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ quay lại với bạn Bất kỳ và tất cả các quỹ từ tài khoản người chơi của bạn theo việc khấu trừ phí rút tiền. Để đóng tài khoản người chơi của bạn, bạn nên liên hệ với hỗ trợ khách hàng ở dạng viết. Việc đóng tài khoản hiệu quả sẽ tương ứng với Chấm dứt T & C. Trong trường hợp lý do đằng sau việc đóng tài khoản có liên quan để quan tâm đến Nghiện cờ bạc có thể có người chơi sẽ chỉ ra nó. Các Phương pháp trả nợ sẽ theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, tất cả các thủ tục duy trì cần để được xem xét và xem xét. Bất kỳ người chơi gửi tiền nào yêu cầu đóng cửa của mình Tài khoản sẽ phải chịu để duy trì các nỗ lực. Quy trình duy trì bao gồm liên hệ Bạn thông qua khác nhau các kênh để làm rõ lý do cho yêu cầu và cụ thể điều trị theo thứ tự Để giải quyết các vấn đề có thể để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
  4.12 Tài khoản người chơi của bạn được tạo thành từ số dư tiền thực và Số dư tiền thưởng. Nếu bạn có cả quỹ tiền thật và tiền thưởng trong tài khoản người chơi của bạn, cá cược tiếp theo bạn thực hiện sẽ Sử dụng tiền thật tiền đầu tiên. Nếu bạn đặt cược trong đó Tiền thật trong tài khoản người chơi của bạn là không đủ để Bao gồm đặt cược như vậy và bạn sử dụng tiền thưởng để trang trải phần còn lại của đặt cược, tiền thắng của bạn từ bất kỳ đặt cược nào do bạn đặt cho bạn theo tỷ lệ với tiền tiền thật và tiền thưởng cho bạn đã sử dụng để đặt cược như vậy. Bằng cách chỉ ví dụ, nếu bạn Đặt cược £ 10 (mười pounds), trong đó đặt cược như vậy được tạo thành từ £ 4 (bốn bảng) từ số dư tiền thật của bạn và £ 6 (sáu bảng) từ số dư tiền thưởng của bạn và đặt cược như vậy tạo ra một chiến thắng £ 30 (ba mươi pounds), tài khoản người chơi của bạn sẽ được ghi có £ 12 (mười hai bảng) cho số dư tiền thật của bạn và £ 18 (mười tám pound) trong tiền thưởng cho số dư tiền thưởng của bạn. Tất cả các khoản tiền thắng như vậy được tạo bởi tiền thưởng sẽ tuân theo các điều khoản của Thưởng Chính sách .
  4.13 Bạn có thể theo quyết định của mình, chọn loại trừ mình khỏi sử dụng Công ty cho một khoảng thời gian xác định hoặc không xác định. Để chặn quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của công ty bạn Có thể gửi email đến [Email được bảo vệ]; Bạn có thể sử dụng chức năng thời gian làm mát nơi bạn có thể tạm dừng tài khoản của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Có tinh thần trách nhiệm Chính sách chơi game .
  4.14 Bạn cũng có thể chọn áp đặt trần nhà cho các tổn thất tối đa, cược tối đa và/hoặc Thời gian tối đa cho mỗi phiên


 5. Các biện pháp bảo mật

  Hệ thống tương tác của công ty là một môi trường bảo mật chỉ cho phép người chơi truy cập các dịch vụ của công ty nếu người chơi đó đã vượt qua thông qua các mạng được bảo đảm của chúng tôi sử dụng mã hóa trạng thái nghệ thuật cho tên tài khoản và dữ liệu mật khẩu. Bạn sẽ không thể truy cập các dịch vụ của công ty mà không vượt qua quy trình đăng nhập bảo mật khách hàng của chúng tôi và bất kỳ người chơi nào ai bỏ qua hệ thống tương tác của chúng tôi sẽ bị truy tố trong toàn bộ phạm vi của luật.

 6. Việc sử dụng các dịch vụ của công ty bị cấm

  6.1 Bạn xác nhận và thừa nhận rằng:

  6.1.1 Bạn không gửi tiền có nguồn gốc từ Các hoạt động hình sự và/hoặc không được ủy quyền.
  6.1.2 Bạn không tiến hành các hoạt động tội phạm và/hoặc dự định sử dụng Tài khoản người chơi của bạn liên quan đến như vậy các hoạt động.
  6.1.3 Bạn không sử dụng hoặc có ý định sử dụng hoặc dự định cho phép bất kỳ người nào khác Sử dụng tài khoản người chơi của bạn liên quan đến công ty Dịch vụ cho bất kỳ bị cấm hoặc hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn, gian lận hoặc rửa tiền, dưới Luật pháp của quyền tài phán của bạn hoặc bất kỳ Luật áp dụng trong bất kỳ khu vực tài phán khác.
  6.1.4 Chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, hoặc của bất kỳ Phương tiện thanh toán được sử dụng để gửi tiền tiền trong tài khoản người chơi của bạn, do bạn cung cấp khi bạn Đăng ký để sử dụng công ty Các dịch vụ, là tài khoản người chơi đã đăng ký người giữ và thẻ như vậy không bị đánh cắp hoặc báo cáo bị mất. Mà không bị xúc phạm từ đã nói ở trên, bạn nên Sử dụng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc bất kỳ hình thức thanh toán nào khác không phải là riêng tư của bạn và tên cá nhân, chúng tôi sẽ cho rằng bạn có nhận được đầy đủ và đủ sự đồng ý từ chủ sở hữu hợp pháp và/hoặc người tên nào được sử dụng trên khoản thanh toán đó công cụ sử dụng công cụ thanh toán đó cho các mục đích ở đây, trước để tham gia của bạn với chúng tôi.
  6.1.5 Bạn chưa giữ tài khoản người chơi với chúng tôi, đó là chấm dứt hoặc đình chỉ, và Bạn đã không thông báo cho chúng tôi, bây giờ hoặc trong quá khứ, rằng Bạn có một chứng nghiện cờ bạc.
  6.1.6 Bạn sẽ không đột nhập, truy cập hoặc cố gắng phá vỡ trong công ty Dịch vụ. Trong mọi trường hợp nghi ngờ đột nhập vào Dịch vụ công ty chúng tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt tài khoản người chơi của bạn, nắm bắt tất cả các quỹ có sẵn thông qua tài khoản đó đang chờ điều tra của chúng tôi và thông báo các cơ quan có liên quan.
  6.1.7 Bạn sẽ không cố ý ngắt kết nối với RVG Trò chơi trong khi sử dụng công ty Dịch vụ. Nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng bạn đang vi phạm điều này Điều khoản, chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào công ty Dịch vụ ngay lập tức và/hoặc có tài khoản người chơi của bạn bị chặn. Nếu là của bạn Tài khoản người chơi bị chấm dứt hoặc Bị chặn trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi không ở dưới nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào Đó có thể nằm trong tài khoản người chơi của bạn.
  6.1.8 Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ gian lận nào, thông đồng, sửa chữa hoặc bất hợp pháp khác hoạt động liên quan đến các bên hoặc thứ ba của bạn ' tham gia vào bất kỳ trò chơi nào.
  6.2 Nếu có bất kỳ hoạt động đáng ngờ, không phù hợp, gian lận hoặc bất hợp pháp được cố gắng và/hoặc được thực hiện thông qua việc sử dụng các dịch vụ của công ty, chúng tôi sẽ được phép để chấm dứt và/hoặc chặn tài khoản người chơi của bạn và thu giữ tất cả quỹ có sẵn thông qua tài khoản đó. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ bất kỳ và tất cả Chi tiết của bạn Tài khoản người chơi cho các cơ quan có liên quan.
  6.3 Trí tuệ nhân tạo - Robot: Bạn không được phép sử dụng bất kỳ chương trình phần mềm theo ý kiến ??của chúng tôi, được ban cho trí tuệ nhân tạo ("Phần mềm AI") trong kết nối với việc bạn sử dụng các dịch vụ. Chúng tôi liên tục xem xét việc sử dụng các dịch vụ để phát hiện việc sử dụng phần mềm AI và trong trường hợp Chúng tôi cho rằng nó đã được Đã sử dụng chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào chúng tôi thấy phù hợp, bao gồm cả việc chặn ngay lập tức Truy cập các dịch vụ cho người dùng vi phạm, chấm dứt như vậy tài khoản của người dùng và nắm bắt tất cả các khoản tiền được giữ trong tài khoản đó.
  6.4 Bạn có nên nghi ngờ rằng bất kỳ người chơi nào sử dụng dịch vụ là thông đồng với người khác người chơi hoặc gian lận, vui lòng cho công ty biết qua email đến Liên hệ chúng tôi ;


 7. Tiền tệ và thanh toán

  7.1 Để tránh nghi ngờ, đó là theo đó tuyên bố rằng khi đề cập đến tiền tệ Trong thỏa thuận này, loại tiền được nêu sẽ là Euro và/hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào khác được chúng tôi chấp nhận và theo lựa chọn của người chơi về tiền tệ trong anh ấy/cô ấy Tài khoản người chơi.
  7.2 Người chơi giữ tài khoản người chơi hợp lệ có thể rút tiền của họ Tiền thắng theo giới hạn rút tiền được mô tả trong Chính sách rút tiền
  7.3 Bạn hiểu rằng tất cả các giao dịch tài khoản tài chính sẽ do chúng tôi xử lý, hoặc Bộ xử lý thanh toán điện tử của bên thứ ba và/hoặc tài chính Các tổ chức thay mặt chúng tôi và kiểm tra các giao dịch tài khoản tài chính sẽ được thực hiện để Ngăn chặn rửa tiền. Đến mức họ không xung đột với các điều khoản của điều này Thỏa thuận, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó Bộ xử lý thanh toán điện tử và/hoặc các tổ chức tài chính. Chúng tôi có quyền chạy Kiểm tra tín dụng với thứ ba các bên sử dụng thông tin được bạn gửi cho chúng tôi thông qua mở ra Tài khoản người chơi hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác.
  7.4 Chúng tôi có quyền từ chối chấp nhận và thanh toán thông qua bất kỳ phương tiện thanh toán, chẳng hạn như một số thẻ tín dụng, séc cá nhân, điện tử ví và bất kỳ cái nào khác Các loại phương thức thanh toán. Chúng tôi có quyền ghi nhận bạn trở lại bằng cách sử dụng cùng một phương pháp như trước đây bạn đã gửi, miễn là Phương pháp được sử dụng như vậy cho phép.
  7.5 Bạn hiểu rằng bằng cách chấp nhận một khoản thanh toán tiền thưởng do chúng tôi cung cấp Đối với bạn, bạn bị ràng buộc theo các quy tắc và quy định của chúng tôi Chính sách tiền thưởng.
  7.6 Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể đặt ra bất kỳ số dư tích cực nào trong Tài khoản người chơi chống lại Bất kỳ số tiền nợ bạn cho chúng tôi. Bằng cách ví dụ, trong sự kiện Điều đó theo sau việc giải quyết đặt cược vào tài khoản người chơi của bạn, việc tái định cư là bắt buộc, công ty có quyền được khấu trừ từ tài khoản người chơi của bạn bất kỳ số tiền cần thiết.
  7.7 Tất cả các khoản thanh toán vào tài khoản người chơi của bạn phải từ một nguồn thanh toán, như vậy với tư cách là thẻ ghi nợ hoặc thẻ tính phí, bạn đang tài khoản được đặt tên người giữ. Giới hạn tiền gửi có thể áp dụng tùy thuộc vào một số thông số.
  Chúng tôi có quyền tính phí hành chính của bạn trong thời gian tiền gửi và rút tiền của bạn như sẽ được chi tiết trong "Thu ngân".
  (Từ ngày 14 tháng 4 năm 2020, việc sử dụng thẻ tín dụng sẽ không còn được chấp nhận làm thanh toán Phương pháp gửi hoặc rút tiền bằng sòng bạc trực tuyến của Vương quốc Anh)
  7.8 Điều kiện chung về sử dụng E-voucher áp dụng cho giải pháp E-Pro (v2.2)
   ? E-Pro là giải pháp thanh toán được cung cấp bởi AMP Corp, một Đại lý tiền điện tử, dựa trên tiền điện tử và ví điện tử.
   ? E-Pro là một chứng nhận điện tử do EMP Corp phát hành, được bán lại bởi Remit Limited đầu tiên (Anh), một dịch vụ tiền đã đăng ký kinh doanh với Số Chứng chỉ Hải quan và Doanh thu của Hoàng thượng 12679642 & được ủy quyền đầy đủ về hành vi tài chính của Vương quốc Anh Thẩm quyền (FCA) Là một tổ chức thanh toán, với tài liệu tham khảo 622935.
   ? E-Pro E-Vouchers được bán lại bởi khoản tiền đầu tiên sẽ hiển thị trong Tuyên bố thẻ là "Thanh toán trực tuyến".
   ? Một chứng nhận điện tử, cấu thành tiền điện tử, được tạo ra Trong trường hợp can thiệp của EMP Corp để trả tiền cho các dịch vụ được cung cấp trên trang web của thương gia.
   ? Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là EMP Corp, giao dịch sẽ dẫn đến việc tạo và mua hàng Tiền điện tử do nhà phát hành tiền điện tử phát hành, sẽ được sử dụng để ghi có một cái vách điện tử.


 8. Chính sách hoàn lại tiền

  8.1 Không thể hoàn thành hoàn lại tiền cho các quỹ phải đặt cược yêu cầu hoặc hạn chế.
  8.2 Yêu cầu hoàn lại tiền sẽ chỉ được xem xét nếu nó được yêu cầu Trong vòng hai mươi bốn đầu tiên (24) giờ của giao dịch bị cáo buộc, hoặc trong vòng ba mươi (30) Ngày nếu một người chơi cáo buộc rằng một cá nhân khác (hoặc trẻ vị thành niên) đã truy cập vào người chơi của anh ấy/cô ấy Tài khoản.
  8.3 Nếu yêu cầu hoàn trả hoặc giao dịch đảo ngược của bạn cung cấp cho chúng tôi căn cứ để yêu cầu xác minh thêm về danh tính của bạn trong để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và/hoặc quy định của chúng tôi hoặc Để ngăn chặn hành vi bất hợp pháp hoặc gian lận, chúng tôi có thể giữ lại bất kỳ giao dịch hoàn trả hoặc đảo ngược cho đến khi danh tính của bạn đã được được xác minh theo luật hiện hành.

  Những trường hợp như vậy có thể yêu cầu chúng ta thực hiện thêm Kiểm tra danh tính bao gồm (nhưng không nhất thiết phải giới hạn ở) Ở đâu: (i) bạn yêu cầu hoàn lại tiền được thực hiện thông qua một Thanh toán hơn được sử dụng để gửi tiền vào tài khoản của bạn; hoặc (ii) Có những căn cứ hợp lý để đề xuất rằng một người chơi Người dùng tài khoản đã không tự mình thiết lập tài khoản người chơi thay mặt (và đã làm như vậy thay mặt cho người khác, tức là một phần ba bữa tiệc).

  Khi tiến hành kiểm tra danh tính được đề cập trong phần này [8.3], chúng tôi sẽ yêu cầu xác minh bổ sung như vậy được phép theo luật hiện hành để đảm bảo rằng hợp pháp và Nghĩa vụ quy định được thỏa mãn.

  Trong trường hợp bạn không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi đối với Xác minh thêm về danh tính của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước như vậy vì chúng tôi được yêu cầu đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và quy định. Điều này có thể yêu cầu chúng tôi từ chối Yêu cầu hoàn lại tiền hoặc giao dịch đảo ngược của bạn, hãy đóng Tài khoản và có thể dẫn đến việc tịch thu tiền. Bạn có thể không được quyền kháng cáo hành động đó, ngoại trừ quyền như vậy của kháng cáo được yêu cầu bởi luật hiện hành trong nước hoặc tiểu bang trong mà bạn sống và điều này không bị ngăn chặn bởi hợp pháp của chúng tôi và nghĩa vụ pháp lý.
  8.4 Mặc dù có bất cứ điều gì khác trong chính sách hoàn tiền, tiền thưởng Chính sách, hoặc bất kỳ điều khoản hoặc quy tắc bổ sung nào chi phối cung cấp bất kỳ chương trình khuyến mãi đánh bạc nào cho bạn, bạn sẽ không không bị rút tiền:
   (i) Số dư tiền gửi của bạn,
   (ii) Tiền thắng từ cược được thực hiện bằng tiền trong khoản tiền gửi đó THĂNG BẰNG; và
   (iii) Tiền thắng từ bất kỳ tiền thưởng nào không phải chịu yêu cầu đặt cược hoặc hạn chế (hoặc đặt cược các yêu cầu hoặc hạn chế đã được thỏa mãn),
   ngoại trừ nơi chúng tôi được yêu cầu ngăn chặn việc rút tiền như vậy tiền để tuân thủ pháp lý và quy định của chúng tôi nghĩa vụ (bao gồm các yêu cầu chống rửa tiền).


 9. Khiếu nại  9.1 Nếu bạn có khiếu nại, bạn có thể kiểm tra liên kết bên dưới nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả Cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi trên: https://njp3.com/contactusmail.aspx
  9.2 Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất để giải quyết một vấn đề được báo cáo kịp thời. Khiếu nại sẽ được leo thang nội bộ theo sự cấp bách và bản chất của Khiếu nại và Một khi một giải pháp đã được xác định, nó sẽ được bạn biết đến ngay lập tức.
  9.3 Nếu bạn có một truy vấn liên quan đến bất kỳ giao dịch nào, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi với Chi tiết về truy vấn. Chúng tôi sẽ xem xét bất kỳ cuộc truy vấn hoặc tranh chấp nào giao dịch. Sự phán xét của chúng tôi là cuối cùng.
  9.4 Nếu vì một lý do nào đó, bạn không hài lòng với giải quyết Khiếu nại của bạn bởi chúng tôi, Bạn có thể phàn nàn về dịch vụ ADR được chỉ định của chúng tôi, njp3.com, hoặc Cơ quan chơi game Malta.

  Chi tiết liên hệ cho njp3.com như sau:
  Địa chỉ nhà: PO Box 2089, Liv Ingston, West Lothian, EH540GF, Vương quốc Anh
  E-mail: Khiếu nại ThePogg
  CPMplaints nên được gửi qua biểu mẫu URL: njp3.com https://njp3.com/submit-complaint/

  Chi tiết liên hệ cho MGA như sau:
  Địa chỉ nhà: Suite 1, Cấp 3, TG Complex, Street Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Malta Số điện thoại: +356 21316590/1/3/4 E-mail: [Email được bảo vệ]
  9,5 Nếu bạn đang chơi từ Liên minh châu Âu, bạn có thể giới thiệu bất kỳ tranh chấp bạn có liên quan đến các dịch vụ do công ty cung cấp thông qua châu Âu Nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến của hoa hồng có sẵn tại Europa.Eu/consumers/odr.
 10. KHÔNG BẢO HÀNH

  Trò chơi RVG, hệ thống tương tác và nội dung trang web và di động được cung cấp "Cũng như". Chúng tôi không có bảo hành hay đại diện, cho dù rõ ràng hay ngụ ý (CHO DÙ Theo luật, quy chế, hoặc cách khác), bao gồm nhưng không giới hạn ở ngụ ý Bảo hành Và các điều kiện về tính thương mại, chất lượng thỏa đáng, thể lực cho một CỤ THỂ Mục đích, tính đầy đủ hoặc chính xác của trò chơi RVG, hệ thống tương tác hoặc TRANG WEB Và nội dung di động, hoặc vi phạm luật pháp và quy định hiện hành.

  Chúng tôi không đảm bảo rằng trò chơi RVG, hệ thống tương tác và trang web và Di động Nội dung sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc Không có lỗi, Các lỗi đó sẽ được sửa chữa hoặc phần mềm hoặc máy chủ hoặc Di động Thiết bị, làm cho nó có sẵn không có virus hoặc lỗi hoặc đại diện Đầy đủ Chức năng, độ chính xác, độ tin cậy của các vật liệu hoặc theo kết quả hoặc SỰ CHÍNH XÁC Của bất kỳ thông tin nào mà bạn có được thông qua các dịch vụ của công ty.

  Trong trường hợp các hệ thống hoặc lỗi liên lạc, lỗi hoặc virus liên quan đến tài khoản Giải quyết hoặc các yếu tố khác của dịch vụ công ty hoặc hệ thống tương tác hoặc kết quả Trong việc mất dữ liệu, tiền thắng hoặc tiền thưởng bất cứ điều gì tương tự bởi bạn hoặc bất kỳ thiệt hại nào cho Thiết bị máy tính hoặc phần mềm, hoặc thiết bị di động, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn và chúng tôi Có quyền vô hiệu hóa tất cả các trò chơi RVG trong câu hỏi, vô hiệu hóa bất kỳ khoản thanh toán nào, không có bất kỳ tiền thưởng nào và Thực hiện bất kỳ hành động nào khác để sửa lỗi lưu lại như vậy mà chúng tôi không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ trở lại nào Up mạng và/hoặc hệ thống hoặc các dịch vụ tương tự.

  Trong trường hợp các hệ thống hoặc lỗi liên lạc, lỗi hoặc virus liên quan đến việc giải quyết tài khoản hoặc Các yếu tố khác của Dịch vụ Công ty và/hoặc hệ thống tương tác, kết quả là bạn nhận được bất kỳ khoản tiền thắng nào, Tiền thưởng và/hoặc bạn tạo ra bất kỳ khoản tiền nào bổ sung từ các wininng và/hoặc tiền thưởng mà bạn đã nhận được, Chúng tôi có quyền sửa chữa ảnh hưởng của các lỗi, lỗi hoặc virus đó, bao gồm cả nhưng không giới hạn bởi:

  (1.

  . Và/hoặc

  .

  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào được thực hiện bởi Internet của bạn NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, Hoặc công ty thiết bị di động hoặc bên thứ ba khác mà bạn đã ký hợp đồng ĐẾN Có quyền truy cập vào máy chủ lưu trữ các dịch vụ của công ty.

 11. Trách nhiệm hữu hạn

  11.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng cá cược có thể dẫn đến Mất tiền và tất cả những tổn thất mà bạn phải chịu kết quả của cá cược thông qua các dịch vụ của công ty sẽ là duy nhất của bạn nhiệm vụ
  11.2 Quyết định sử dụng các dịch vụ của công ty được thực hiện tại riêng của bạn ý định và rủi ro.
  11.3 Chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm về hợp đồng, tra tấn, sơ suất hoặc Nếu không, đối với bất kỳ mất mát nào hoặc thiệt hại bất cứ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với Việc bạn sử dụng công ty Các dịch vụ cho dù trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm, không có giới hạn, thiệt hại cho mất mát kinh doanh, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh, hoặc bất kỳ tổn thất tiền đạo hoặc hậu quả nào khác (ngay cả khi chúng ta có đã được thông báo bởi bạn về khả năng mất mát hoặc thiệt hại như vậy).
  11.4 Chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm về hợp đồng, tra tấn, sơ suất hoặc Nếu không, đối với bất kỳ mất mát nào hoặc thiệt hại bất cứ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với Sử dụng của bạn, của bất kỳ Liên kết được sử dụng liên quan đến các dịch vụ của công ty. Chúng tôi không có tinh thần trách nhiệm Đối với nội dung của bất kỳ trang web được liên kết.
  11,5 Bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ thứ ba nào bên cho bất kỳ sửa đổi nào để, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của các dịch vụ của công ty.
  11.6 Mà không bị xúc phạm từ phần 10, bạn đồng ý rằng, trong trường hợp hệ thống tương tác hoặc Công ty Các dịch vụ không hoạt động chính xác do kết quả, nhưng không giới hạn, bất kỳ sự chậm trễ nào hoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc truyền tải, bất kỳ tổn thất hoặc tham nhũng dữ liệu hoặc giao tiếp hoặc dòng thất bại, bất kỳ người nào lạm dụng Dịch vụ công ty hoặc nội dung của họ hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung hoặc bất kỳ Các yếu tố khác ngoài Sự kiểm soát của chúng tôi:

  một. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào, bao gồm mất tiền thắng, Điều đó có thể dẫn đến; và
  b. Nếu bất kỳ lỗi nào như vậy dẫn đến tăng tiền thắng nợ hoặc trả cho bạn, bạn sẽ không được quyền giành chiến thắng trong như vậy tăng. Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho công ty về lỗi và sẽ hoàn trả bất kỳ Tiền thắng được ghi nhận Tài khoản người chơi của bạn có lỗi với công ty (như do công ty đạo diễn) hoặc công ty có thể, theo quyết định của mình, khấu trừ Số tiền bằng với những khoản tiền thắng từ tài khoản người chơi của bạn hoặc đặt ra số tiền đó chống lại bất kỳ khoản tiền nào cho bạn bởi Công ty.


 12. Các trò chơi bị sảy thai và hủy bỏ, lỗi

  12.1 Trong trường hợp trò chơi, đặt cược hoặc sự cố hệ thống, tất cả các cược và/hoặc cược là vô hiệu.
  12.2 Trong trường hợp một trò chơi hoặc đặt cược được bắt đầu nhưng sảy thai vì một sự thất bại của hệ thống, Công ty sẽ hoàn trả số tiền được đặt cược trong trò chơi hoặc Đặt cược, như có thể, cho bạn bằng cách ghi có vào tài khoản người chơi của bạn hoặc, nếu tài khoản không tồn tại lâu hơn, bằng cách thanh toán Nó cho bạn một cách được phê duyệt; Và nếu bạn có một tích lũy tín dụng tại thời điểm trò chơi sảy thai, Tín dụng cho tài khoản người chơi của bạn Giá trị tiền tệ của tín dụng hoặc, nếu tài khoản không còn tồn tại, Trả nó cho bạn một cách được phê duyệt.
  12.3 Nếu công ty nhầm lẫn với bạn với các khoản tiền thắng không thuộc về Bạn, cho dù là do lỗi kỹ thuật hay con người trong xuất bản bảng thanh toán hoặc phần mềm chơi game, hoặc nếu không, số tiền sẽ vẫn còn tài sản của công ty và số tiền sẽ được chuyển từ tài khoản người chơi của bạn. Nếu Trước công ty Nhận thức được lỗi mà bạn đã rút tiền không thuộc về bạn, mà không ảnh hưởng đến các biện pháp và hành động khác có thể có sẵn theo luật, Số tiền thanh toán nhầm sẽ tạo thành một khoản nợ mà bạn nợ Công ty. Trong trường hợp có tín dụng không chính xác, bạn có nghĩa vụ Thông báo cho công ty ngay lập tức qua email.


 13. Bồi thường

  13.1 Bạn đồng ý hoàn toàn bồi thường, bảo vệ và giữ chúng tôi, và Cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà thầu và nhà cung cấp, vô hại, từ và chống lại Tất cả các khiếu nại, nợ phải trả, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm về thỏa thuận này của bạn và bất kỳ khoản nợ nào khác phát sinh bạn sử dụng Dịch vụ công ty hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào khác truy cập Công ty Các dịch vụ sử dụng nhận dạng người dùng của bạn, cho dù việc sử dụng đó là có hoặc không có của bạn kiến thức và/hoặc ủy quyền rõ ràng.
  13.2 Ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn, nếu bạn vi phạm bất kỳ những điều khoản này và Điều kiện của Thỏa thuận này hoặc Công ty có hợp lý căn cứ để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của điều này Thỏa thuận, ngoài Bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn cho công ty, tiền thắng của bạn có thể bị mất theo quyết định của công ty và công ty có thể giữ lại bất kỳ tích cực số dư sau đó tồn tại trong tài khoản người chơi của bạn trên tài khoản của bất kỳ thiệt hại hoặc khác số tiền do bạn nợ công ty đang chờ điều tra và/hoặc Kết luận của bất kỳ thủ tục tố tụng. Không tuân thủ Thỏa thuận này cũng có thể kết quả trong việc không đủ tiêu chuẩn, đóng tài khoản người chơi và/hoặc hành động pháp lý bị đưa vào chống lại Bạn.


 14. Thay đổi thỏa thuận

  14.1 Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ này, các trò chơi Các quy tắc, chính sách tiền thưởng và chính sách rút tiền bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi Khuyến khích bạn truy cập lại trang này thường xuyên để được cập nhật Bất kỳ sửa đổi cho các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước cho bạn thông qua tài khoản của bạn về những thay đổi đáng kể của các Điều khoản này dịch vụ (và bất kỳ điều khoản liên quan nào) và/hoặc chúng tôi sẽ gửi cho bạn một e-mail liên quan đến những thay đổi như vậy đối với địa chỉ e-mail được liên kết với tài khoản của bạn. Những thay đổi đáng kể như vậy sẽ có hiệu lực bảy (7) Ngày sau khi thông báo như vậy được cung cấp trên bất kỳ điều nào ở trên Phương pháp đề cập. Nếu không, tất cả các thay đổi khác đối với các Điều khoản này dịch vụ có hiệu lực như ngày đã được sửa đổi cuối cùng, ngày cuối cùng, và việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau lần sửa đổi cuối cùng ngày sẽ cấu thành sự chấp nhận và thỏa thuận bị ràng buộc bởi, những thay đổi đó.
  14.2 Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi được thực hiện đối với Thỏa thuận này và/hoặc cho chính sách bảo mật, các quy tắc trò chơi, chính sách tiền thưởng và chính sách tiền mặt, bạn nên ngay lập tức ngừng tất cả các hoạt động trong tài khoản người chơi của bạn, bao gồm cả việc sử dụng Công ty Dịch vụ, đóng tài khoản người chơi của bạn và yêu cầu chúng tôi hủy đăng ký bạn khỏi tất cả Sự tương ứng từ các dịch vụ của công ty.


 15. Tính năng trò chuyện

  15.1 Là một phần của việc bạn sử dụng các dịch vụ của công ty, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với một Cơ sở trò chuyện được kiểm duyệt và chịu sự điều khiển. chúng tôi có quyền Xem lại cuộc trò chuyện và để ghi lại tất cả các tuyên bố được thực hiện cơ sở như vậy. Của bạn Việc sử dụng cơ sở trò chuyện nên được giải trí và giao tiếp xã hội mục đích và là tuân theo các quy tắc sau:

  15.1.1 Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tình dục rõ ràng hoặc gây khó chịu, bao gồm các biểu hiện của sự cố chấp, phân biệt chủng tộc, thù hận hoặc thô tục;
  15.1.2 Bạn sẽ không đưa ra những tuyên bố bị lạm dụng, phỉ báng hoặc quấy rối hoặc xúc phạm cho các nhà khai thác của các dịch vụ của công ty;
  15.1.3 Bạn sẽ không đưa ra các tuyên bố quảng cáo, Thúc đẩy hoặc liên quan đến bất kỳ Các thực thể trực tuyến khác.
  15.1.4 Bạn sẽ không đưa ra tuyên bố về công ty, Dịch vụ công ty, hoặc bất kỳ (các) trang web internet nào khác được kết nối với Công ty không đúng sự thật và/hoặc độc hại và/hoặc gây tổn hại cho công ty.
  15.1.5 Bạn sẽ không thông đồng thông qua các phòng trò chuyện hoặc các cuộc trò chuyện riêng biệt.
  15.2 Trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào ở trên liên quan đến cuộc trò chuyện cơ sở, công ty có quyền ngay lập tức chấm dứt của bạn Tài khoản người chơi. Sau khi chấm dứt, công ty sẽ hoàn lại tiền cho bạn bất kỳ tiền có thể nằm trong tài khoản người chơi của bạn hơn bất kỳ số tiền có thể Do chúng tôi tại thời điểm đó (nếu có). Chức năng phòng trò chuyện có thể bị xóa bởi Công ty nên bị lạm dụng

  Xin lưu ý: Khi sử dụng cơ sở trò chuyện, bất kỳ cá nhân nào có thể nhận dạng thông tin mà bạn gửi, có thể được đọc, thu thập hoặc sử dụng bởi công ty và Công ty không và sẽ không chịu trách nhiệm cho những người nhận dạng cá nhân thông tin rằng bạn chọn gửi qua cơ sở trò chuyện. Các cuộc trò chuyện tuyệt vời sẽ báo cáo cho các cơ quan thích hợp.

 16. Điều khoản khác

  16.1 Trước khi một giải thưởng sẽ được trả cho bất kỳ trò chơi RVG chiến thắng nào, nó phải là xác nhận theo theo thỏa thuận này và các quy tắc và thủ tục được đặt ra bởi Công ty. Chúng tôi bảo lưu quyền đưa ra quyết định duy nhất và cuối cùng đối với RVG Tình trạng chiến thắng của trò chơi và quyết định của chúng tôi sẽ là cuối cùng, ràng buộc và chủ đề không phải là chủ thể để hấp dẫn.
  16.2 Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, từ chối đăng ký và cung cấp Tài khoản người chơi cho bất kỳ cá nhân nào hoặc đóng tài khoản người chơi và để giới hạn hoặc Từ chối một cuộc cá cược. Môn học Theo quy định của Thỏa thuận này, trong trường hợp người chơi Tài khoản đã đóng hoặc từ chối, chúng tôi sẽ tôn vinh các nghĩa vụ hợp đồng đã tiến vào trong.
  16.3 Bằng cách ký thỏa thuận này và đánh dấu vào hộp thích hợp sự đăng ký Bạn đồng ý nhận bất kỳ thông tin liên lạc hoặc quảng cáo nào từ công ty về các dịch vụ hoặc sản phẩm của mình bao gồm cả điện tử Thư và SMS. Bạn có muốn "từ chối" nhận được giao tiếp từ chúng tôi tại Bất cứ lúc nào vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi một tin nhắn trống với từ "loại bỏ" để [Email được bảo vệ]. Nếu bạn muốn "từ chối" nhận tin nhắn tiếp thị SMS liên lạc từ chúng tôi bất cứ lúc nào xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách trả lời "stopmessage" cho bất kỳ SMS nào của chúng tôi đã gửi cho bạn.
  16.4 Chúng tôi có quyền đình chỉ, thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa bất kỳ trò chơi RVG nào được sử dụng bởi các dịch vụ của công ty mà không cần thông báo trước cho người chơi của chúng tôi và với hiệu quả ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phải chịu bởi bạn kết quả từ bất kỳ thay đổi nào được thực hiện và bạn sẽ không có yêu cầu chống lại Công ty trong như vậy.
  16,5 Chúng tôi có quyền cung cấp, theo thời gian, tiền thưởng và/hoặc khuyến mãi và Ưu đãi đặc biệt và bất kỳ ưu đãi nào như vậy sẽ phải tuân theo Quy tắc và điều kiện riêng. Chúng tôi có quyền rút bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào trong số này và tiền thưởng tại bất kỳ thời gian. Trong trường hợp công ty tin rằng người dùng của Công ty Các dịch vụ đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng tiền thưởng hoặc Khuyến mãi, hoặc có khả năng được hưởng lợi thông qua lạm dụng hoặc thiếu đức tin tốt từ cờ bạc Chính sách được thông qua bởi Công ty, sau đó công ty có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối, giữ lại hoặc rút khỏi bất kỳ người dùng nào bất kỳ phần thưởng hoặc khuyến mãi nào, hoặc hủy bỏ bất kỳ Chính sách với sự tôn trọng cho người dùng đó, tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng cho các dịch vụ của công ty và/hoặc chặn tài khoản trình phát của người dùng đó. Thêm vao Đoa, Chúng tôi, công ty có quyền từ chối bất kỳ khoản tiền mặt đang chờ xử lý nào dưới đó các điều kiện.
  16.6 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, hãy phân công điều này Hiệp định, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ bên thứ ba hoặc người nào trước chú ý đến bạn, và bạn sẽ được coi là đã cho bạn đồng ý với nhiệm vụ như vậy nếu bạn Tiếp tục sử dụng các dịch vụ của công ty sau khi nhận được như vậy để ý.
  16.7 Bạn hiểu rằng bạn sẽ nhận được thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi, được đăng qua các Aspire Global International LtdAspire Global 7 Limited Dịch vụ và/hoặc gửi cho bạn qua e-mail. Tất cả các giao tiếp như vậy sẽ được coi là "bằng văn bản" và sẽ được coi là nhận được bởi bạn sau 4 doanh nghiệp Ngày, cho dù bạn có thực sự nhận được chúng hay không.
  16.8 Tính thực thi hoặc tính hợp lệ của bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến Hiệu lực và khả năng thực thi của phần còn lại của Thỏa thuận này.
  16.9 Thỏa thuận này chứa toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến sử dụng sau đó Aspire Global International LtdAspire Global 7 Limited Dịch vụ.
  16.10 Thỏa thuận này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. bên trong sự kiện của bất kỳ sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản dịch nào của điều này Thỏa thuận và tiếng Anh Phiên bản ngôn ngữ, ý nghĩa của phiên bản tiếng Anh sẽ thắng thế.
  16.11 Không có sự từ bỏ của chúng tôi về bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ là được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ vi phạm trước hoặc thành công nào của bất kỳ điều khoản nào của điều này Hiệp định.
  16.12 Trừ khi có quy định rõ ràng khác, không có gì trong Thỏa thuận này sẽ tạo hoặc trao đổi bất kỳ quyền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho các bên thứ ba.
  16,13 Không có gì trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là tạo ra bất kỳ cơ quan, quan hệ đối tác, sự sắp xếp niềm tin, mối quan hệ ủy thác hoặc bất kỳ hình thức nào khác của doanh nghiệp chung giữa bạn và chúng tôi.


 17. Luật chi phối

  Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và được giải thích theo Luật pháp của Malta, bạn không thể hủy bỏ, vì lợi ích của chúng tôi, đối với quyền hạn của các tòa án của Malta để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào (bao gồm cả các khiếu nại về việc đặt ra và yêu cầu phản tố) có thể phát sinh liên quan đến sự sáng tạo, tính hợp lệ, hiệu ứng, giải thích hoặc thực hiện, hoặc các mối quan hệ pháp lý được thiết lập bởi, đây Thỏa thuận hoặc phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này.

 18. Điều khoản cá cược thể thao chung

  18.1. Các quy tắc cá cược này được liên kết không thể tách rời với các điều khoản & điều kiện của chúng tôi, trong đó chúng tạo thành một phần và chấp nhận các quy tắc cá cược này là điều kiện tiên quyết để đăng ký tài khoản. Bất kỳ thuật ngữ vốn hóa nào được sử dụng ở đây không được xác định sẽ lấy ý nghĩa của chúng từ các điều khoản & điều kiện.
  18.2. Số tiền tối thiểu bạn có thể đặt cược vào các sản phẩm cá cược thể thao của chúng tôi là £ 0,10. Số tiền tối đa của bạn cho đặt cược khác nhau giữa các môn thể thao, giải đấu và đặt cược. Bạn sẽ thấy giá trị chính xác được chỉ định trong trường nơi bạn nhập số tiền cổ phần, khi đặt cược. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ đặt cược nào được đặt trong hoặc cho cổ phần tối đa sẽ được chấp nhận. Điều khoản và điều kiện.
  18.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ yêu cầu đặt cược nào vì bất kỳ lý do nào và theo quyết định riêng của chúng tôi. Yêu cầu đặt cược cá nhân có thể được xem xét và một mức giá thay thế hoặc cổ phần được cung cấp theo quyết định riêng của chúng tôi.
  18.4. Chúng tôi chấp nhận đặt cược trực tuyến. Đặt cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (email, điện thoại, fax, v.v.) và nếu nhận được sẽ bị vô hiệu, thắng hoặc thua.
  18,5. Chúng tôi có quyền từ chối/hủy bỏ bất kỳ đặt cược hoặc một phần của đặt cược trước khi trò chơi bắt đầu và để đặt cược mơ hồ vô hiệu, mà không cung cấp bất kỳ biện minh nào.
  18.6. Khách hàng không thể hủy hoặc thay đổi đặt cược sau khi đặt cược đã được đặt và xác nhận.
  18.7. Đặt cược sẽ được chấp nhận cho đến thời gian bắt đầu được quảng cáo. Nếu đặt cược vô tình được chấp nhận bao gồm một sự kiện sau thời gian bắt đầu, trừ khi đó là một sự kiện liên kết trực tiếp, trận đấu/đặt cược sẽ được coi là người không phải là người chạy.
  18.8. Không phân biệt định dạng tỷ lệ cược mà bạn chọn cho tỷ lệ cược được hiển thị trong tài khoản khách hàng của bạn, tất cả các cược sẽ được giải quyết dựa trên tỷ lệ cược của Mỹ.
  18.9. Trường hợp chúng tôi có lý do để tin rằng đặt cược được đặt sau khi kết quả của một sự kiện được biết đến hoặc sau khi người tham gia hoặc nhóm được chọn đã đạt được lợi thế vật chất (ví dụ: điểm số, gửi đi, v.v.) thắng hay thua.
  18.10. Chúng tôi có quyền hủy bỏ mọi cược từ khách hàng đặt tiền vào một sự kiện mà họ tham gia, với tư cách là người tham gia, trọng tài, huấn luyện viên, v.v.
  18.11. Chúng tôi có quyền từ chối thanh toán và tuyên bố đặt cược vào một sự kiện vô hiệu nếu chúng tôi có bằng chứng cho thấy những điều sau đây đã xảy ra: (i) Tính toàn vẹn của sự kiện đã được đặt ra câu hỏi hoặc (ii) giàn khoan đối sánh đã diễn ra. Bằng chứng có thể dựa trên kích thước, khối lượng hoặc mô hình đặt cược được đặt với Aspire Global International LTD trên bất kỳ hoặc tất cả các kênh cá cược của chúng tôi.
  18.12. Khi một sự kiện bị hủy, tất cả các cược liên quan sẽ tự động vô hiệu hóa và tài khoản được hoàn trả.
  18,13. Nếu bất kỳ trận đấu nào bị bỏ rơi do chấn thương, thời tiết xấu, sự cố đám đông, v.v ... Tất cả các cược đã được giải quyết cho đến khi thời gian bị bỏ rơi sẽ đứng vững. Ví dụ: nếu một trận đấu bóng đá bị bỏ rơi trong hiệp hai, tất cả các cược liên quan đến hiệp một sẽ đứng. Hơn nữa, nếu đã có một mục tiêu được ghi, thị trường ghi bàn đầu tiên sẽ đứng, nhưng lần cuối cùng và bất kỳ người ghi bàn nào sẽ bị vô hiệu. Đối với quần vợt: Nếu một người chơi nghỉ hưu bị thương trong set 3, tất cả các cược để giành chiến thắng trong bộ 1 và 2 sẽ đứng.
  18,14. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm gõ, lỗi của con người hoặc sờ thấy, dẫn đến các lỗi giá rõ ràng. Trong những trường hợp như vậy, tất cả các cược sẽ được coi là vô hiệu.
  18,15. Nhiều cược kết hợp các lựa chọn khác nhau trong cùng một sự kiện không được chấp nhận khi kết quả của một ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi cái kia. Nếu đặt cược như vậy bị lỗi, đặt cược sẽ bị hủy.
  18,16. Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng đặt cược vào một loạt các sự kiện thể thao toàn cầu và trong khi chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tất cả thông tin cá cược trực tiếp là chính xác, có thể có những tình huống thông tin đó không chính xác, do sự chậm trễ hoặc cách khác. Khi kiểm tra tỷ lệ cược trực tiếp, thời gian bắt đầu sự kiện trực tiếp hoặc bất kỳ thị trường sự kiện trực tiếp nào khác, vui lòng lưu ý rằng thông tin đó chỉ được cung cấp dưới dạng hướng dẫn và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho kết quả của bất kỳ sự không chính xác nào có thể xảy ra. Trách nhiệm duy nhất của khách hàng là kiểm tra thông tin đó là chính xác tại thời điểm xuất bản.
  18,17. Kết quả chính thức là cuối cùng cho các mục đích giải quyết ngoại trừ nơi các quy tắc cụ thể nêu ngược lại. Vị trí bục giảng trong Grand Prix Racing, buổi lễ huy chương trong điền kinh và bất kỳ nghi lễ chính thức hoặc trình bày tương tự trong các môn thể thao khác sẽ được coi là kết quả chính thức.
  18,18. Tiền thắng sẽ được ghi có vào tài khoản của khách hàng sau khi xác nhận kết quả cuối cùng.
  18,19. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ hoặc tất cả các cược được thực hiện bởi bất kỳ người hoặc nhóm người nào hành động trong nỗ lực lừa gạt chúng tôi.
  18,20. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ đặt cược nào có thể đã được chấp nhận khi tài khoản không có đủ tiền để trang bị cho đặt cược. Nếu một tài khoản không đủ tiền do một khoản tiền gửi đã bị hủy bởi bên xử lý thanh toán, chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ đặt cược nào có thể đã được chấp nhận hồi tố.


 19. Hạn chế về tiền thắng của bạn đối với cá cược thể thao

  Trừ khi được nêu trong bất kỳ điều khoản khuyến mại nào, sau đây sẽ áp dụng cho các cược của bạn đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ thể thao của chúng tôi:

  19.1. Đối với các mục đích của phần 20 này, số tiền thắng tối đa từ cá cược thể thao là không bao gồm cổ phần mà bạn đặt.
  19.2. Theo mục 20.5, số tiền thắng tối đa phải trả cho bạn đối với bất kỳ đặt cược nào vào các sản phẩm và dịch vụ thể thao của chúng tôi là 90.000 bảng (chín mươi nghìn bảng) ("Giành chiến thắng tối đa cho mỗi lần đặt cược"). Ví dụ, nếu bạn giành được 100.000 bảng (một trăm nghìn bảng) cho đặt cược vào các sản phẩm và dịch vụ thể thao của chúng tôi được giới hạn ở mức 90.000 bảng (chín mươi ngàn bảng).
  19.3. Theo mục 20.5, số tiền thắng tối đa phải trả cho bạn liên quan đến đặt cược vào các sản phẩm và dịch vụ thể thao của chúng tôi trong bất kỳ tháng theo lịch nào là 90.000 bảng (chín mươi nghìn pounds) ("tiền thắng tối đa mỗi tháng"). Ví dụ, nếu bạn giành được 120.000 bảng (một trăm nghìn bảng) cho đặt cược hoặc loạt đặt cược vào các sản phẩm và dịch vụ thể thao của chúng tôi (không cần áp dụng bất kỳ giới hạn nào cho tiền thắng Các cược được ghi có vào tài khoản người chơi của bạn sẽ được giới hạn ở mức 90.000 bảng (chín mươi ngàn bảng).
  19.4. Mặc dù các phần 20.2 và 20.3, chúng tôi có quyền không chấp nhận bất kỳ đặt cược nào nếu tiền thắng cược như vậy sẽ gây ra chiến thắng tối đa cho mỗi lần đặt cược và/hoặc thắng tối đa mỗi tháng giới hạn.
  19,5. Nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng bạn đang hành động cùng với một người chơi hoặc nhóm người chơi khác trong việc đặt cược vào các sản phẩm hoặc dịch vụ thể thao của chúng tôi có chứa các lựa chọn tương tự hoặc liên quan đến (các) sự kiện cụ thể, chúng tôi sẽ có quyền áp dụng chiến thắng tối đa cho mỗi lần đặt cược và Tiền thắng tối đa mỗi tháng giới hạn cho tổng số tiền thắng từ các cược có liên quan do bạn và những người chơi khác, người mà chúng tôi tin là hợp lý là hành động cùng nhau và tiền thắng tối đa mỗi tháng giới hạn riêng cho tiền thắng của từng người chơi.
  19.6. Nếu bạn đã đặt một số cược giống hệt nhau (đặt cược đơn hoặc cược kết hợp, đơn hoặc nhiều) và tiền thắng vượt quá số tiền thắng tối đa mỗi tháng, chúng tôi có thể giảm các cổ phần mà bạn đã đặt trên các cược này để tiền thắng cược nằm trong giới hạn đó.
  19.7. Nơi bạn đặt cược vào một môn thể thao được quy định bởi một cơ quan quản lý thể thao được bao gồm trong Phần 3 Biểu 6 của Đạo luật đánh bạc năm 2005 hoặc được công bố trên trang web của Ủy ban Đánh bạc Được chúng tôi chấp nhận là một sự đặt cược hợp lệ, bạn không được vi phạm bất kỳ quy tắc nào liên quan đến cá cược bất thường và/hoặc đáng ngờ hoặc lạm dụng thông tin liên quan đến: (i) cơ quan quản lý thể thao hiện hành; (ii) bất kỳ cơ quan chuyên nghiệp nào khác mà bạn là thành viên của; hoặc (iii) chủ nhân của bạn. Nếu chúng tôi nghi ngờ bạn đang vi phạm những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa việc đặt cược có liên quan.
Vui lòng in và giữ lại một bản sao cứng của Thỏa thuận này cho hồ sơ của bạn.

Phiên bản 257
Cập nhật ngày 2022.07.03.